Kinesitherapie Body Care Briny

Psychomotoriek • Lichaam- en Gelaats verzorgingen • Verzorgingsproducten • Make-up

Advies tot starten van psychomotorische therapie wordt gegeven door de behandelende arts of door het CLB. Er worden dan verschillende testen afgenomen door erschillende instanties zoals CLB of COS (Centrum voor ontwikkelingsstoornissen). Er kan een logopedisch-didactisch onderzoek aangewezen zijn en ook een psychologisch onderzoek. Bij doorsturing door een arts zal er bij de eerste afspraken een intake gesprek plaatsvinden en zullen er nog enkele psychomotorische testen afgenomen worden indien die nog niet zijn gebeurd in een centrum.
Psychomotorische testen:

  • Movement ABC (grove en fijne motoriek)
  • VSST (schrijfmotoriek)
  • Nepsy (fijne vingerhoudingen)
  • VMI-Beery (visuele perceptie en visueel ruimtelijke taken)

Duur: Sessies van 30 min of 1uur 1 of 2x/week afhankelijk van de noodzaak
Prijs: Zoals kinesitherapeutische behandeling met terugbetaling van mutualiteit. (€21.96 € honoraria - €16.15€ terugbetaald)
Nota: Erkende problematiek komt in aanmerking voor verhoogde tegemoetkoming. (60 beurten/jaar > Fb) (€19,02)